Teenuste valdkonnad

 • Veetrasside projekteerimine ja ehitus
 • Kanalisatsiooni- ning sadeveetrasside projekteerimine ja ehitus
 • Kaugküttetrasside ehitus
 • Side välisvõrkude projekteerimine, ehitus ja hooldus
 • Tänavavalgustuse projekteerimine, ehitus ja hooldus
 • 0,4 kV kuni 35 kV elektriliinide ja alajaamade ehitus
 • Väljakute, platside ja hoonete „0” tsüklite rajamine
 • Kokkuleppe olemasolu korral kliendiga, valmisolek avariitöödeks ja lumekoristuseks
 • Vähesel määral osutame veoteenust
 • Tehnika rent ( ainult  koos masinajuhiga )

 

Vee- ja kanalitorustik ning sadeveetrassid

 • Trasside projekteerimine (arvutused ja lahendused)
 • Trasside materjalide hanked, ehitus ning teostusmõõdistamine
 • Vee- ja kanalisatsiooni liitumiste ehitus teenust pakkuva operaatori või kliendi tellimusel
 • Trasside avariide likvideerimine (aastaringselt)

 

Keskküttetrasside ehitustööd

 • Projekteeritud trasside materjalide hanked, ehitus ja teostusmõõdistamine
 • Trasside avariide likvideerimine (aastaringselt)

 

0,4-35 kV liinide ehitustööd

 • Projekteeritud liinide rajamiseks materjalide hanked, ehitus ja teostusmõõdistamine
 • Kaablitrasside avariide likvideerimisel kaevetööde teostamine (aastaringselt)

 

Telekommunikatsioonivõrgu hooldus ja ehitus

 • Telekommunikatsioonivõrgu juurdepääsu, sise- ja välisvõrkude vaskkaablitel põhinevate  liinide  projekteerimine
 • Telekommunikatsiooni põhivõrgu ning juurdepääsuvõrkude valguskaablite projekteerimine ja ehitamine
 • Telekommunikatsioonivõrgu liinirikete kõrvaldamine

 

Platsid, väljakud ja hoonete “0″tsükli tööd

 • Projekteeritud platside ja väljakute ehitamine tööjooniste järgi
 • Unikiivi paigaldus kõnniteedele ja platsidele
 • Asulatesisestel teedel ja parklates  kaevetööde avariijärgne asfalteerimine ja unikivi paigaldus
 • Hoonete  “0″ tsükli ehitustööd
 • Spordiväljakute rajamine

 

Tehnika rent

 • Kaevetööde teostamiseks ekskavaatorite rent koos juhiga
 • Külmunud pinnase lõhkumine Roksoniga
 • Veoteenused Scania ja universaalse tõstuki FL7 Volvo kraanaga
 • Lumekoristustööd hoonete ümber ja parklates