Suuremad projektid

  • Elion Ettevõtted AS side valguskaabli paigaldamine Oisu-Arkma lõigul (L=12,7 km).   2006 a.
  • AS Norby Telecom side valguskaabli paigaldamine Imaveres (L=950m).  2007 a.
  • Viljandi linna tänavalgustuse hooldus.   2008-2013 a.
  • DAY-OFF kaubamaja välistrasside, platside ja kõnniteede ehitus.   2008 a.
  • Unistar Ärimaja välistrasside, platside ja kõnniteede ehitus.   2007-2008 a.
  • Esro AS  kaugkütte trassi ehitus Rohelise tn. algus kuni Viljandi haiglani (L=4,2 km).  2008 a.
  • Suure-Jaani -Köidamaa kergliiklustee välisvalgustuse ehitus.  2008 a.
  • Viljandi linna Jakobsoni tn. vee-sadevee- ja kanalitrasside ehitus.  2008 a.
  • Viljandi linna Jakobsoni tn. sidetrasside ümbertõstmine ja klientide ümberlülitamine.    2008 a.
  • Viljandi Reinu tee pikenduse trasside projekteerimine ja ehitus.   2008- 2009 a.