Meie põhiväärtused

Hoiame ja hindame

 • Klienti;
 • Meid ümbritsevat loodust, juhindume tööde teostamisel tööjoonistest, parandame ja nõustame, teeme õigesti ning seeläbi pakume tellijale parima lahenduse;
 • Töötajat, kelle oskusel, koolitusel ja õpitu töösse rakendamisele ning  töökusele tugineb OÜ Suja Ehitus põhiväärtus ;
 • Kvaliteeditaset, millest edaspidi võidab tellija hoolduskulude kokkuhoius ning vähendab miinimumi tekkida võivaid probleeme.

Kvaliteet

 • Tegevused  on orienteeritud pikaajalisele koostööle, pidades tähtsaks klientide tellimusi ning soove ja  töötajate kui ka omanike jätkuvat rahulolu;
 • Kliendi rahulolu ja usaldus saavutatakse kokkulepitust kinnipidamise, tegevuste korrektse täitmise läbi, kvaliteetse teostuse ja tähtaegse täitmise abil;
 • Teostatud tööde lõpetamisel vormistatakse teostusdokumentatsioon ja viiakse läbi vajalikud kontrollmõõtmised, testid.
 • Töötajad on koolitatud ning motiveeritud, koostöövalmid, usaldusväärsed ja väärikad partnerid, kes tööde teostamisel, otsuste vastuvõtmisel aitavad kaasa ettevõtte kui terviku pidevale arendamisele.

Keskkond

 • Tööde planeerimisel ja teostamisel lähtume  kõikide ressursside säästlikust kasutamist. Peame oluliseks säästlikku ressursikasutust;
 • Teadvustame ettevõtte töötajatele ja vajadusel tutvustame klientidele  kehtivaid õiguslikke keskkonnaalaseid nõudeid ja kohustume neid ka  täitma;
 • Samaväärse pakkumise korral eelistame tarnijaid, kelle tegevus on keskkonnateadlik.

Töötervishoid ning tööohutus

 • Ettevõtte juhtkond tagab ohutu, tervist säästva ja inimsõbraliku töökeskkonna hinnates haigestumiste, õnnetuste ja vahejuhtumite riske;
 • Pigem õpime ja õppida tuleb ka teiste vigadest, et ära hoida tööõnnetusi;
 • Ohutute töövõtete koolitus, nende täitmise tagamise eest vastutavad objektil juhid;
 • Tervist säästva ja inimsõbraliku töökeskkonna tagamine.