Firmast

Suja Ehitus OÜ on asutatud 12. septembril 1996. aastal ja tegutseb  turul kui trasside projekteerija ja ehitaja. Tänaseks päevaks oleme suutnud kasvatada oma kollektiivi 26 inimeseni ja käibe ca 30 miljoni peale. Iga aastaga oleme suutnud oma firma tegevust laiendada ja praegu on meil viis põhilist valdkonda:

  1. Side- ja telekommunikatsioonitrasside projekteerimine, konsultatsioonid, ehitus ja hooldustööd.
  2. Kaabel- ja välisvalgustusliinide ehitus
  3. Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus; kaevetööd väikemehhanismidega (vee-, kanalisatsiooni-, drenaaži-, gaasi- ja soojatrasside ehitajatele)
  4. Haljastus- ja asfalteerimistööd, kiviparketi paigaldamine
  5. Horisontaalsed pinnasepuurimised trasside tarbeks.

Valik teostatud töödest:

Viljandi toorveetrasside ehitus, Tartu Vangla väliselekter ja valgustus, Tartu linna erinevate tänavate välisvalgustus, Köidama – Suure-Jaani kergliiklustee sidetrasside ümbertõstmine ja valgustuse ehitus, Viljandi linna tänavalgustuse hooldus ja ehitus, Viljandi linna Jakobsoni tänava side, sadevee, kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus, Viljandi Reinu tee pikenduse trasside projekteerimine ja ehitus.

Valik klientidest:

Tellijad: AS Linnahooldus, Viljandi Linnavalitsus, AS Leviehitus, AS Ratex, AS Viljandi Veevärk, AS Esro, AS Skanska EMV, AS Starman, AS Eesti Gaas, AS Eleväli, Eltel Networks AS, AS Baltifalt

Tarnijad: Esvika Elekter AS, KWH PIPE Eesti AS, Kintek Tehnika OÜ, SLO Eesti AS jp.